Phao Câu Cá Nano Chuyên Dùng Cho Cần Câu Tay Các Chỗ Nước Nông Cực Nhạy

12.000₫

Phao Câu Cá Nano Chuyên Dùng Câu Các Chỗ Nước Nông Cực Nhạy
Phao được sản xuất bởi công nghệ tiên tiến nhất đài loan
chuyên dùng câu các vùng nước nông
Có 8 phân loại từ Q-01 tới Q-08
thông tin chi tiết sản phẩm được mô tả rõ trên hình ảnh sản phẩm
từ chiều dài, trọng lượng, tải chì

 

Gọi ngay