Cá sắt

☘🍂Cước TRILENE Big Game siêu bền

dài 500m

-Sản xuất: Mỹ /
Số 1 .0.16mm tải 7.5kg
Số 2 .0.23mm tải 10kg
Số 2.5. 0.25mm tải 13.5kg
Số 3 : 0.28mm tải 15.5 kg
Số 3.5: 0.30mm tải 17.7 kg
Số 4 : 0.32mm tải 19.2 kg
Số 4.5: 0.35mm tải 20.8kg
Số 5 : 0.38mm tải 22 kg
Số 6 : 0.40mm tải 24 kg
Số 7. : 0.42mm tải 27kg
Số 8 : 0.45mm. tải 30kg
Số 9 : 0.50mm . Tải 35kg
Số 10 : 0.55mm tải 39.9kg
ae đặt size nào xin để ghi chú
Sỉ lẻ ib em
Lh:0901104346

Gọi ngay