combo 10 bộ thẻo lưỡi đôi câu đài câu đơn buộc sẵn, phụ kiện câu đài

35.000₫ 50.000₫

combo 10 bộ thẻo lưỡi đôi câu đài câu đơn buộc sẵn

Lưỡi Câu Cá Đôi Buộc Sẵn Chuyên Câu Đài Loại Lưỡi: Lưỡi Đôi

Khoảng cách dây: 45cm

1 Bảng lưỡi gồm 10 cặp lưỡi.

Loại lưỡi câu: IZU nhập khẩu tại nhật bản

Lưỡi buộc sẵn bằng cước rất chắc chắn và tiện lợi cho anh em câu đơn câu đài.

Gọi ngay