Dây Bảo Hiểm Tròn

Dây Bảo Vệ Cần Câu MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Dây an toàn cho cần câu tay, gắn vào thùng hay ghế

- Dây có độ đàn hồi cao

- Có thể gắn vào ghế hay vào thùng câu

- Dây được cuốn trong hộp nhựa

- Trong hộp có cơ chế tự thu dây lại

- Có chốt giữ dây lại

- Dây được làm từ nhiều dây thun nhỏ trong lõi và bọc lại

PHÂN LOẠI

- Có 2 kích thước: 20m và 40m

- Anh em có thể tùy chỉ mua cuộn dây (chỉ có thể gắn thùng) hoặc mua cuộn dây + kẹp ghế hoặc kẹp chống cần câu

#daybaohiem #cancautay #cancaudai #docau24h

Gọi ngay