Giỏ Sắt Đựng Cá

 • [Cao Cấp] Trục Thẻo Cước Tàng Hình Dùng Cho Câu Đài Buộc Sẵn Đủ Kích Cỡ
 • Thông tin sản phẩm:
 • 1 Thẻo câu đài Gồm:
 • Cước câu: là loại cước tàng hình 3m6 - 7m2 (chọn trong phân loại)
 • Cước trục 2.5 hoặc 3.0 (mọi người chọn phân loại) chịu tải cá từ 7kg đến 20kg
 • - Hạt Chặn 6+1 cao cấp
 • - Chân Cắm Phao cao cấp
 • - Khóa link (mà ní) chất lượng
 • - Chì lá
 • - cắm trục
 • #cancautay #cancaudai #truccauca #truccaudai #daycauca #daycaudai #docau24h
Gọi ngay