Cá sắt

Cần UL mới bao đẹp giá rẻ:
Cán liền + ngọn đặc
Size 1.68m chỉ có loại dành cho máy đứng 
Nặng 80gr
Đọt ngọn 1 li
Tải mồi 2-7 gr
Nhấc tĩnh 1kg đơn giản
7 khoen, 2 khoen lớn + bu chống xoắn.
Lh: 0901104346-0366610688

Gọi ngay